Uutiset

SAP RY – 30 VUOTTA KÄYTÄNNÖN ASIANTUNTEMUSTA JA KOKEMUSTA (06.12.2018)

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto juhlisti kolmekymmenvuotista taivaltaan Kuopiossa

Marraskuun puolessa välissä olleen Kuopion Sisäilmapajan yhteydessä pidetty SAP Ry:n 30-vuotisjuhlaseminaari sai alan ydinihmiset liikekannalle. Liiton pyöreitä juhlittiin jo aiemmin SAP Ry:n tähän asti suosituimmassa sääntömääräisessä syyskokouksessa Ukrainassa. Tšernobyliin suuntautunut matka sai ennätykselliset 41 jäsentä uhmaamaan säteilyvaaraa.

 

 

Rajapintaa luomassa

Juhlaseminaarissa läpikäytiin vuosien aikana saavutettuja virstanpylväitä ja tulevaisuuden tavoitteita. Ensimmäinen tärkeä saavutus alalla on totta kai SAP:n perustaminen vuonna 1988. Ilman yhdistystä Suomessa ei olisi nykyisenlaista rajapintaa ammattimaisesti tehdylle purkutyölle ja kaikelle muulle työlle, mitä purkamiseen ja pölysaneeraamiseen kiinteästi liittyy.

– Mielestäni suurin asia, jonka SAP on saanut aikaan, on muutos hämäränharmaasta purkualasta vakavasti otettavaksi liiketoiminnaksi, joka käsittää paljon muutakin kuin asbestialan urakoinnin. SAP:n jäsenliikkeet edustavat nykyisin koko haitta-alan kenttää käsittäen asiantuntijat, konsultit, kartoittajat, laboratorioalan toimijat ja laitevalmistajat, urakoitsijoita tietenkään unohtamatta. Sapin rooli nykyisen lainsäädännön kehittämisessä ja asbestialan julkisessa tunnettuudessa on merkittävämpi kuin luullaankaan, toteaa SAP:n puheenjohtajana toiminut Jukka Rämö, Ramo Pro Oy:stä.

 

Yhdistyksen aktiiviset jäsenet muodostavat sen tärkeimmän voimavaran. Suomen asbesti- ja pölysaneerausalan liiton jäsenet ovat yrityksiä, jotka ovat omalla toiminnallaan osoittaneet olevansa alansa ammattiosaajia ja haluavat kehittää alaa.

 

Näin ollen ”pakettiautofirmoja” ei SAP:n jäseninä nähdä – ei nyt eikä tulevaisuudessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olisi vielä hiomattomia timantteja. SAP perustettiin nimenomaan käytännön asiantuntemusta kaivattaessa työsuojeluviranomaisen pyynnöstä.

- Nykyisen lainsäädännön voimassaolon aikana on tehty 12 esitystä asbestipurkutyöluvan peruuttamiseksi. Neljässä tapauksessa lupa on peruutettu ja kuudessa tapauksessa on käytetty määräaikaa epäkohtien korjaamiseksi. Kahdessa tapauksessa käsittely on syyskuun tiedon mukaan kesken, summaa Sisäilmapajassa puhunut Aluehallintoviranomaisen ylitarkastaja Harri Patrikainen.

- Mielestäni SAP on kehittänyt laadukkaan työn ajattelua alalla yleisesti, etenkin purkutyön ja työsuojelun kannalta, kommentoi Tomi Tolppi, SAP:n hallituksen jäsen Labroc Oy:stä ja jatkaa: – Lisäksi olemme yhdistyksenä osallistuneet asetusten, ohjeistusten ja määräysten laadintaan viranomaisten ja muiden työturvallisuusalan toimijoiden kanssa.

– Mielestäni tärkeintä on alusta asti ollut läheinen yhteistyö viranomaisten kanssa, Juha Mattinen sanoo. Mattinen on pitkän linjan AHA-asiantuntija ja SAP aktiivijäsen vuodesta 1988.

– Esimerkiksi uutta lainsäädäntöä luotaessa Sappia kuunneltiin kyllä, vaikka lakiin jäikin joitain epäselvyyksiä.

 

 

Ympäristöarvot merkittäviä tulevaisuudessa

Viimeistään Ukrainassa pidetyssä syyskokouksessa nähtiin alan edelleen olevan kiinnostava myös nuorten toimijoiden keskuudessa. Mitkä ovat sitten alan tulevaisuuden näkymät vuodelle 2019, seuraavalle viidelle tai kymmenelle vuodelle?

– Varmaankin tuo 10 vuotta mennään vielä suunnilleen samalla tavalla, mutta sitten rupeaa asbestit käymään vähemmälle, Mattinen miettii.

Rämö näkee asian samalla tavalla: – En usko, että olisi luvassa merkittäviä muutoksia. Toivottavasti viranomaisvalvontaa ei ajeta kokonaan alas, koska silloin on seurauksena hämärien toimijoiden ja harmaan talouden vyöry alalle.

– Omat toiveeni ovat urakointitoiminnan ja laadunvarmistuksen eriytyminen toisistaan. Toisin sanoen, toiset firmat tekevät purkutyöt, toiset kartoitukset, valvonnan ja mittaukset, Mattinen lisää.

– Minä taas näkisin, että alan painoarvo lisääntyy. Haitta-aineita tunnistetaan tulevaisuudessa enemmän sekä ne myös huomioidaan entistä tehokkaammin käytössä, korjauksessa, purussa ja erityisesti kierrätyksessä. Kierrätys ja materiaalien uudelleenkäyttö tulee lisääntymään, haitta-aineet ovat tietenkin poistettava, Tolppi sanoo.

Perustamisen jälkeen SAP:n kädenjälki on näkynyt mm. turvallisten purkumenetelmien eteenpäin viemisenä, näytteenotto- ja laboratorioanalyysimenetelmien edistämisenä sekä lainsäädännön kehittämisenä. Kolmessakymmenessä vuodessa ehtii olla mukana monessa.

–Toivoisin, että tavoitteena olisi kuitenkin lähitulevaisuudessa Sapin toiminnan ammattimaistuminen ja jäsenmäärän merkittävä kasvu, mahdollisesti myös päätoiminen toiminnanjohtaja ja entistä aktiivisempi hallitus. Vanhentunut mielikuva urakoitsijoiden edunvalvonnasta saisi mielestäni jäädä lopullisesti taka-alalle, Rämö ilmaisee.

 

 

Pätevyydet osaksi lakia

– Kartoittajien ja laboratorioiden pätevyydet olivat Sisäilmapajassa yksi keskeisin puheenaihe, Tolppi kertoo.

– Jos lakiin ei saada kirjattua pätevyyksiä tutkimuspuolelle (sekä kartoittajat että labrat) vuonna 2019, tulee huolehtia ainakin siitä, että AVI vahvasti mm. viranomaissivuillaan vaatii tai vähintään kehottaa käyttämään sertifioituja asiantuntijoita. Muuten netin some- ja markkinavetoiset huijarit ja isot laboratoriovetoiset toimijat harjoittelija-armeijoineen vievät markkinat, Rämö ilmoittaa.

Rämö mainitsee laboratorioiden ja tutkijoiden pätevyyden tärkeäksi askeleeksi ensi vuodelle. Tolppi on samaa mieltä: –Pätevyydet lakiin.

Työterveyslaitoksen artikkelissa (12.4.2018 www.ttl.fi) Markku Linnainmaa alleviivasi laboratorioiden ja kartoittajien pätevyyden varmistamista. Linnainmaa mainitsee keinoiksi pätevyyden osoittavaa henkilösertifiointia ja laboratorioiden akkreditoimisen.

Alalla toimivien laboratorioiden akreditoiminen ja AHA-pätevyydet ovat lisääntyneet vuonna 2018. Suunta on siis oikea, eikä alalla tulevaisuudessa toivon mukaan toimisi enää ”ketä tahansa, jolla pysyy morapuukko kädessä”.

Työterveyslaitos on Linnainmaan Helsingin Sanomissakin julkaistun (7.4.2018) artikkelin mukaan teettänyt tutkimuksen asbestipurkutyön turvallisuuden parantamiseksi. Tutkimustulosten perusteella luotavat ohjeistukset valmistuvat keväällä 2019. Lue lisää aiheesta tästä.

 

Asbestialalla toimivien laadunvarmistus

–Toivoisin AV järjestelmän toisen version ilmestymistä vuonna 2019. Siihen voisi ottaa mukaan jo mittausten ja kartoitusten teettämisen laatuvaatimuksen niin AHA-asiantuntijoille, kuin esimerkiksi rakennusterveystarkastajille. Lisäksi toivoisin asetusten avaamista näiden asioiden suhteen, Mattinen pohtii.

AV järjestelmä (Asbestipurkutyön Varmistus) on toimitapa turvallisen asbestipurkutyön suorittamiseen. AV järjestelmään kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan AV järjestelmässä kuvattuja turvallisia toimitapoja. Järjestelmä on toisin sanoen luotu asbestialan toimijoiden laadunvarmistamiseksi. 

AV järjestelmän kehitti Asbestitöiden Pätevyystoimikunta (APT), joka koostuu mm. tilaajien, kiinteistönomistajien, työntekijöiden ja työnantajien edustajista, mutta myös Sosiaali- ja terveysministeriön sekä AVI:n Työsuojelun vastuualueiden jäsenistä. Myöhemmin APT valtuutti SAP Ry:n hallinnoimaan AV järjestelmää.

- AV2-hanke ilman muuta lähtee liikkeelle, mutta ensin pitää saada lähtötaso siivottua ja harmaa tutkimus- ym porukka työnnettyä marginaaliin, Rämö lopettaa.

 

Liity SAP Ry:n jäseneksi!

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton jäsenenä viestit autenttisesta ammattitaidosta. Mikäli kiinnostuit jäsenyydestä, voit jättää jäsenhakemuksesi uusituilla kotisivuillamme yhteydenotto -välilehden kautta.

 

TK