Suunnittelupalvelut

SAP ry:n jäsenliikkeiltä saa myös alaan liittyvää muuta konsultointia, kuten seuraavat palvelut: asbestipurkutöiden kilpailuttaminen ja valvonta sekä korjausrakentamisen kustannuslaskenta.

Rakta Network Oy
Metsänsyrjänkatu 8
33560 TAMPERE
Yhteyshenkilö: Anders Ekman
0400 68 68 40
aekman(a)iki.fi 
www.rakta.fi